EntREZ VOTRE RECHERCHE

post

BAFA Bilingue/ AIGA Elebiduna

BAFA Bilingue/ AIGA Elebiduna

30 Animateurs ont été qualifiés à l’issue de la formation BAFA en 2017. La dernière session, l’approfondissement, a eu lieu au mois d’octobre, avec pour thème: « Animation en montagne et Médias ». Aurten ere 30 animatzaile berri atera dira kalifikaturik 2017an, gure AIGA formakuntzatik. Azken ikastaldia, sakontze saioa iragan da Urrian, « Animazioa Mendian eta Media ezberdinak gaiarekin ».
IMG_9340
 IMG_1141                     IMG_1137
Cette session a encore donné lieu à des expériences riches et de bons moments de partage. Les photos témoignent de l’ambiance et du dynamisme du groupe!!
 Ikastaldi huntan ere esperientzia aberasgarriak izan dira eta momentu onak.
Argazkiek adierazten dute taldearen giroa eta dinamismoa  ! !
IMG_9361                    IMG_9354
 
Une nouvelle session bilingue sera organisée cette année, avec un BAFA base en avril et un BAFA approfondissement en octobre 2018. 2018an ikastaldi berriak antolatuak dira 2018an, Apirileko bakantzetan, oinarrizko saioa eta Urriko bakantzetan sakontze saioa.